Nordbys brønde

Nordby er fra gammel tid delt op i fire distrikter eller roder: Nordenbys rode, Hæderligheds rode, Vesterbys rode og Kasunds rode.

Hver rode havde en bybrønd, hvor folk kunne hente vand og mødes. En femte brønd blev bygget midt i byen på Skræddertorvet.

Bybrøndene fra tre af roderne og brønden på Skræddertorvet ligger der den dag i dag. Det er hidtil ikke lykkes at finde brønden fra Kasunds rode.

Nationalmuseet har skønnet, at brøndene er bygget for mere end 500 år siden.



Skrædderbrønden eller Skrædderkilden midt i byen.




Bybrønden i Nordenbys rode.



Brønden i Hæderligheds rode.



Bybrønden i Vestenbys rode.





Der er ikke kun de offentlige bybrønde i Nordby. Præstegården har således sin egen brønd.




Brøndene er bygget op af kampesten. Ved at lave brønden tøndeformet opnås størst stabilitet og styrke af konstruktionen.

Udgravningen og opbygningen af brøndene har været et stort arbejde. Eksperter mener, at man skulle udføre meget store udgravninger for hver brønd. Hvis der var plads, gravede man en måske 25 m lang vej skrå ned i jorden indtil man nåede vandspejlet, der i nordby ligger ca. 8 m nede. Man fortsatte med at grave 2 m under vandspejlet. Her blev brønden anlagt.

Den opgravede jord blev læsset på vogne eller slæder, der blev trukket af heste. Efter at stensætningen var på plads, blev vejen igen fyldt op. Hvis der ikke var plads til den lange vej, f.eks. på gårdspladser, blev vejen gravet i spiralform.



Nordbys bybrønde er som nævnt meget gamle. Brøndkassen har heller ikke ændret udseende i mange år. Her er et foto fra ca. 1875 fra Skræddertorvet.



Mange gårde havde tidligere en brønd på gårdspladsen. Foto fra Gæstgivergården ca. år 1900.



© Copyright 2019 www.nordbysamso.dk Sponsor og webmaster: Samsø Labyrinten